Audyt hotelowy

home4-min
audyt_hotelowy-z-min

Pełny audyt hotelowy zawiera:

  • Wykonanie badań rynku i dokonanie oceny jakości oferowanych usług,
  • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
  • Pomoc przy wprowadzaniu zasad kontrolingu wewnętrznego,
  • Dokonanie oceny jakości pracy w oparciu o badania tajemniczego gościa
  • Sporządzenie raportów i wniosków pokontrolnych.