O firmie

home4-min

Głównym doradcą w firmie jest: Marek Krzysztof Miziura – Absolwent Akademii Ekonomicznej Wydziału Ekonomiki Turystyki i Hotelarstwa w Jeleniej Górze. Pedagog i wykładowca z zakresu hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego i rekreacji fizycznej, posiadający wieloletnie doświadczenie z zarządzania organizacjami społecznymi, administracją państwową oraz hotelami o charakterze wypoczynkowym i szkoleniowo – konferencyjnym.

Doradca ekonomiczny w zakresie przygotowywania koncepcji zarządzania obiektami hotelowymi, wykonywania specjalistycznych analiz ekonomicznych, programów naprawczych, programów restrukturyzacyjnych mających za zadanie poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

firma1-min
 • Animator rekreacji fizycznej w programach wypoczynkowych,
 • Trener i instruktor sportu i rekreacji fizycznej,
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu dla potrzeb hotelarstwa,
 • Dyrektor hoteli wypoczynkowych,
 • Dyrektor operacyjny sieci hotelowych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
 • Projektant i doradca w zakresie wyposażenia gastronomicznego kuchni i jej zaplecza,
 • Specjalista z zakresu wprowadzania programów HACCP w gastronomii,
 • Doradca d.s. restrukturyzacji Uzdrowisk Rabka Zdrój, Krynica Zdrój, Goczałkowice Zdrój.

Autor kilku podstawowych opracowań podręcznikowych. Twórca programów szkoleniowych i wykładowca na kursach specjalistycznych dla hotelarstwa i gastronomii. Współpracownik wielu firm specjalistycznych: producentów i dystrybutorów środków czystości do hoteli i gastronomii, producentów mebli hotelowych, dostawców bielizny stołowej i pościelowej, urządzeń gastronomicznych i wyposażenia gastronomii, firm projektujących systemy informatyczne dla hotelarstwa i gastronomii.

Pedagog umiejętnie łączący teoretyczne podstawy wiedzy o hotelarstwie z praktyką i techniką pracy na stanowiskach operacyjnych w hotelu. Nauczyciel młodego pokolenia współczesnych hotelarzy.

Firma współpracuje z zawodowymi doradcami i specjalistami z zakresu:

 • Projektowania architektonicznego, projektowania wnętrz, projektowania wyposażenia gastronomicznego,
 • Zarządzania poszczególnymi segmentami działalności,
 • Szkolenia zawodowego technicznego i językowego w angielskim, niemieckim, rosyjskim,
 • Kontroli i audytu.
firma2-min
firma3-min

Firma prowadzi działalność zmierzającą do udzielania kompleksowej porady:

 • Jak przekształcić stary dom wczasowy na nowoczesny hotel?
 • Jak zarządzać hotelem?
 • Jak zorganizować gospodarstwo agroturystyczne?
 • Jak poprowadzić pensjonat?
 • Jak podwyższyć standard usług?
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje pracowników?
 • Jak optymalnie wykorzystać potencjał pracowników w hotelu
 • Jak oszczędnie inwestować podczas budowy i zakupów wyposażenia?
 • Jak dobrać program usług odpowiadający potrzebom i możliwościom lokalnym?
 • Jak zapanować nad kosztami operacyjnymi?
 • Jak skutecznie restrukturyzować firmę?