Zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomią

home4-min

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami hotelowymi cztero i trzygwiazdkowymi, obiektami sanatoryjnymi, domami wczasowymi, wypoczynkowymi o programach wypoczynkowo-szkoleniowych jest gwarancją sukcesu.

zarzadzanie_obiektami-z-min

W ramach zarządzania oferujemy:

  • Wstępne przygotowanie obiektu do eksploatacji,
  • Opracowanie księgi służb, wzorów dokumentacji wewnętrznej i jej obiegu,
  • Opracowanie planów marketingowych,
  • Opracowanie budżetów operacyjnych,
  • Opracowanie analiz ekonomicznych prowadzonej działalności,
  • Opracowanie raportów i sprawozdań.
  • Zarządzanie obiektami sanatoryjnymi, SPA i Wellness,
  • Wspomaganie zarządzania małymi obiektami hotelarskimi, pensjonatami, agroturystyką.
  • Bezpośrednie zarządzanie obiektami na podstawie umów dwustronnych.